Vorige Volgende
 

Frisse en energieke scholen gemeente Amsterdam

In het kader van de vastgestelde subsidies door de gemeente Amsterdam voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en het aanbrengen/verbeteren van de isolerende voorzieningen (het zogenaamd 'uitvoeringsconvenant'), zijn door Premark vanaf 2010 gefaseerd diverse scholen 'aangepakt'. 

Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, AWBR, ASKO, AMOS 
Ontwerp en bouwmanagement Premark Advies & architectuur
Projectmanager P. Keukens
Investeringen gemiddeld circa Euro 400.000,- per school 
Totale projectkosten divers
 
 

Toelichting

Aan de hand van het vastgestelde EBA wordt steeds per school een Programma van Maatregelen (PvM) opgesteld. Hierin worden alle mogelijke maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit en isolerende voorzieningen verzameld. Vervolgens worden hier eenheden en kosten aan gekoppeld op basis van de eerste vastgestelde uitvoeringsprincipes. Met name het toe te passen systeem bij het realiseren van een betere luchtkwaliteit is hier belangrijk. Naast voorzieningen ter verbetering van de luchtkwaliteit en de isolerende eigenschappen van een gebouw, worden ook maatregelen op het gebied van licht, geluid cq akoestiek, zonwering en verwarming meegenomen. 

 

Uiteindelijk wordt het definitieve Pakket van Maatregelen vastgesteld door de gemeente Amsterdam en het schoolbestuur. Hierin wordt vastgelegd welke investeringen er door beide partijen zullen worden gedaan; tevens geld dit PvM als kader/uitgangspunt bij de verdere plan- en prijsvorming. Doel is uiteindelijk te komen tot een planning van alle werkzaamheden in de zomervakanties, waarbij het doel is om de werkzaamheden voor de laatste vakantieweek af te ronden.