Onderhoud

Beheersing van de onderhoudskosten is belangrijk voor een verantwoord beheer van onroerend goed. Premark is deskundig op het gebied van onderhoud en actief binnen alle facetten binnen de onderhoudsbeheersing. Wij begeleiden het gehele proces binnen het onderhoud, vanaf het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen, het coördineren van het dagelijks onderhoud (via e-melding .nl) tot en met het begeleiden van de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

Binnen het basisonderwijs signaleert Premark aan te vragen huisvestingsvoorzieningen in het kader van de verordening onderwijshuisvesting. Vervolgens verzorgt Premark de verdere voorbereiding van deze aanvragen, inclusief alle noodzakelijke bijlagen.

Overige diensten van Premark, in meer of mindere mate gerelateerd aan onderhoud, zijn onder andere het digitaliseren van bouwkundige (plattegrond-)tekeningen, het bepalen van de capaciteit van schoolgebouwen, het verzorgen van aanvragen voor gebruiksvergunningen en het adviseren van schoolbesturen ten aanzien van de (veranderende) regelgeving op het gebied van onderwijshuisvesting.

De kracht van Premark
zit in de symbiose van
de disciplines

 

E-melding: Online gebouwbeheer

E-melding.nl is een webapplicatie waarmee het dagelijks onderhoud van gebouwen gestroomlijnd wordt, voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers

Ga naar de E-melding website