Vorige Volgende
 

Uitbreiding basisschool De Botteloef met 6 lokalen

Ter vervanging van de aanwezige tijdelijke huisvesting op beide schoolpleinen, had de school recht op permanente realisatie van deze huisvesting. Naast een beperkte uitbreiding cq herbouw op de begane grond, bestaat de uitbreiding met name door een nieuw gerealiseerde verdiepingsvloer.

Projectgegevens

Opdrachtgever ASKO
Ontwerp en bouwmanagement Premark Advies & architectuur
Projectarchitect Henri Rots
Projectleider Paul Keukens
BVO (uitbreiding) 600 m2
Totale projectkosten ca € 1.300.000,- ex BTW
Opgeleverd september 2014
Bouwkundig aannemer Norel - Epe
E-installaties Elsenga - Hoofddorp
W-installaties De Vries - Hoofddorp
 
 

Toelichting

Na jarenlang gebruik te hebben gemaakt van tijdelijke huisvesting rondom het gebouw, kwam de school in aanmerking voor permanente uitbreiding ter vervanging van de noodlokalen. Aangezien de school tevens een beschikking had voor brede schoolactiviteiten, zijn er ook ruimten voor een VVE en een ouderkamer gerealiseerd. Het gehele project is aan het begin van het schooljaar 2014/2015 opgeleverd.

Aangezien de bestaande situatie nauwelijks bebouwing toeliet op maaiveld niveau, is bekeken in hoeverre het bestaande gebouw –al dan niet gedeeltelijk- kon worden ‘opgetopt’.  Conclusie was dat een opbouw op het bestaande gebouw mogelijk was, namelijk ter plaatse van het bestaande middengebied. Verdere opbouwen waren niet mogelijk gelet op de  schuine daken van de lokalen en het verhoogde dakvlak van het gymlokaal

 

Gelet op de bouwwijze en indeling van het schoolgebouw is de uitbreiding  grotendeels gerealiseerd op een nieuwe verdieping; hier zijn zes leslokalen inclusief nevenruimtes  gesitueerd. Verder is het bestaande entreegebied en een tweetal lokalen deels gesloopt op de begane grond en naar buiten 'uitgebouwd', waardoor ruimte is ontstaan voor respectievelijk een nieuwe entree en ruimten voor de ouderkamer.

De architectuur van het op te toppen deel manifesteert zich als een zelfstandige doos van keramische tegels met daarin raampartijen die als een” treintje“ in het vlak zijn . Het vernieuwde deel van de begane grond is uitgevoerd in metselwerk met kozijnen als bestaand werk en de entree heeft transparante puien voor daglicht, overzicht en toegankelijkheid van het schoolgebouw. De trap naar de verdieping bevindt zich in een vide, die eveneens voor daglicht zorgt op de begane grond.